Osnivač i izdavač: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,

Z Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 11.
Za nakladnika: akademik Pavao Rudan, glavni tajnik
Uredništvo i uprava: Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 11

Tel. 48-95-164
E-mail: forum&hazu.hr

dr i

Urednički savjet: Razred za književnost HAZU
Glavni i odgovorni urednik: Krešimir Nemec

Uredništvo: Mladen Machiedo, Miro Gavran
Tajnica: Suzana Jukić
Tehnički urednik: Ranko Muhek

KAZALO

VIKTOR ŽMEGAČ POGLEDI NA POSTMODERNU 653

GIOVANNI DELLA CASA GALATEO
ILITI O PONAŠANJU,

preveo Mate Maras 685
MILKO VALENT SKULPTURE OD ASFALTA 698
DRAGO ŠTAMBUK PRAZOR | PRIZOR 14
CLAUDE BER SMRT NIKAD NIJE KAO,

preveo Dragutin Dumančić 725
W. H. AUDEN DICHTUNG UND WAHRHEIT,

preveo Marko Grčić 734
Tri suvremena kubanska autora
SERGIO CHAPLE CRNO I CRVENO 754
YONNIER TORRES VINO MARKE LA RIOJA 761
RODRIGUEZ
YoOss
(JOSE MIGUEL DOZVOLA ZA LET HELIKOPTERA, 767
SANCHEZ GOMEZ) prevela Željka Lovrenčić

Forum izlazi mjesečno. Cijena pojedinog broja iznosi 15,75 kuna, dvobroja 31,50
kuna, a trobroja 52,50 kuna. Godišnja je pretplata za Republiku Hrvatsku 157,50
kuna, aza inozemstvo 50 eura, odnosno odgovarajuća protuvrijednost u drugoj valuti.
Narudžbe zaprima Forum, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 11, 10000 Zagreb. Molimo da
se naznači da se uplata odnosi na časopis Forum.

IBAN HR5123600001101541734, Zagrebačka banka Zagreb
Devizni račun: 7020-0682800-132344-281, Privredna banka Zagreb.
Naklada 650 primjeraka / Priprema i tisak: Stega tisak d.o.o.