ISSN 0015-8445

MJESEČNIK RAZREDA ZA

KNJIŽEVNOST
HRVATSKE AKADEMIJE
ZNANOSTI I UMJETNOSTI
Godište LVI. Knjiga LXXXIX. Broj 7-9. Zagreb, srpanj — rujan 2017.

Viktor Žmegač
POGLEDI NA PODSTMODERNU

S ironijom ili bez nje, fenomen nazvan postmoderna slavi svoj
pedeseti rođendan, pa je to povod da se sjetimo nekolicine
važnih aspekata.

NAZIV

Studijama koje istražuju podrijetlo tog naziva promaknuo
je zanimljiv podatak. Tko bi rekao da je ta riječ na svom
izvorištu povezana s hrvatskim krajevima, s Dalmacijom.
U mnoštvu kritičke literature taj se podatak, koliko je meni
poznato, ne spominje. Zanemari li se igra riječima davno
zaboravljenoga pariškog likovnog kritičara iz razdoblja im-
presionizma, naziv “postmoderan" pojavljuje se u filozofskom
kontekstu prvi put u knjizi “Die Krisis der europšischen Kul-
tur" njemačkog pjesnika i filozofa Rudolfa Pannwitza. Nje-
gova su djela kod nas nepoznata, premda mu je život tijesno
povezan s Hrvatskom. Godine 1917., kad je navedeno djelo
objavljeno, autor je još boravio u domovini. No pet godina ka-
snije nastanio se na otoku Koločepu blizu Dubrovnika, gdje
je, živeći povučeno, proveo četvrt stoljeća. To bilježe i književ-